Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Jak poznat psa z množírny? Pojmy jako ,speciální miništìnì’ nebo ,nadpoèetné’ jsou varování

12. srpen 2018 4:00
34 0

- Štìòata z množíren jsou èasto nemocná, trpí na chronické zánìty uší a oèí, množitelé navíc køíží „hlava nehlava“, štìòata se mnohdy rodí s genetickými vadami a tìžko vyléèitelnými chorobami. Veterinární péèe pak stojí nového majitele nìkolik tisíc korun.

- Nejen novì narozená štìòata, ale hlavnì jejich rodièe žijí v otøesných a nehygienických podmínkách, na malém prostoru. Klece jsou nezøídka naskládané na sebe, psi tak kálí na zvíøata pod sebou. Fenám jsou píchány hormony, aby mohly porodit i ètyøikrát za rok, jsou vysílené a v bídném stavu.

- Koupí psa z množírny podporujete množitelský obchod. Dokud budou mít množitelé poptávku, budou ve svém byznysu pokraèovat.

Zdroj: relax.lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0