Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Odebírání titulů se na ‚Karlovce‘ nekoná. Ani další univerzity se do řízení o rušení diplomů nepouštějí

12. srpen 2018 4:00
23 0

PRAHA Kauzy opsaných diplomových prací politiky znovu otevřely téma odebíraní diplomů. Padesátitisícová Karlova univerzita zatím nemá na kontě žádný odebraný diplom, ačkoliv to umožnila novela ze září 2016. Stejně na tom jsou další i české univerzity. Podle jejího rektora Tomáše Zimy je zatím ale kvalita systémů a fakt, že „lidé jsou většinou slušní a nepodvádějí“.

Prvního září 2016 vstoupila v platnost novela zákona o vysokých školách, která se mimo jiné procesem s názvem „řízení o vyslovení neplatnosti části státní závěrečné zkoušky“ vypořádávala s odebíráním akademických titulů dodatečně poté, co byly zjištěny nesrovnalosti při jejich udělování. To se však vztahovalo jen na práce staré maximálně tři roky.

Tlak na reformu v tomto směru vytvořila i aféra, která vypukla v září 2009 na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, během níž se zjistilo, že docházelo k plagiátorství a udělování „rychlotitulů“ v masovém měřítku, hojně spojovaní byli s těmito praktikami i politici.

Ti se na pranýř dostali i letos - ministryně Taťána Malá (ANO) a ministr práce a sociálních věcí (ČSSD) z vlády Andreje Babiše museli skončit kvůli opisování ve svých diplomových pracích. Třetí, ministr obrany Metnar (ANO), se i přes podobná obvinění v úřadu zatím drží a rezignovat nehodlá, postavila se za něj ostravská univerzita, na které titul získal.

Právě pro podobné případy byla vypracována zmiňovaná novela, která vešla v platnost před necelými dvěma roky. Velkých českých univerzit ale jakoby se její pasáž o odebírání titulů ani nedotkla. Žádné dokončené řízení o odebrání titulu nemají na kontě Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ani Vysoká škola ekonomická (VŠE) v Praze. Plzeňská univerzita má přitom v současné době 18 151 studentů, českobudějovická jedenáct tisíc a VŠE dokonce 19 441.

Podobně je na tom také Masarykova univerzita v Brně - při současných 35 115 studentech žádný takový případ nezaznamenala, dostala však již dva podněty. U jednoho z nich došlo k zahájení řízení, to však bylo později pravomocným rozhodnutím zastaveno.

Na Karlově univerzitě, největší české univerzitě, v současnosti studuje 51 438 studentů na celkem 17 fakultách. Ani při tak vysokém číslu studentů ale neeviduje žádné ukončené řízení o odebrání diplomu. Momentálně tam ale jedno probíhá a může se tak stát vůbec prvním ukončeným řízením na Karlově univerzitě. Rektor univerzity Tomáš Zima potvrdil Lidovým novinám, že se jedná o případ spojený s plagiátorstvím, který se vešel do tříleté intolerance dané novelou.

Ode dne, kdy novela vstoupila v platnost, obhájilo na Karlově univerzitě bakalářskou, diplomovou, disertační či rigorózní práci 14 316 studentů, do čísla navíc nejsou zahrnuté práce obhájené od prvního září 2013, kam až může novela zákona dosáhnout. Ani jedna práce, až na výše zmíněnou výjimku, ale nebyla zatím zpětně vyhodnocena jako v některém ohledu neuspokojivá.

Rektor Zima přičítá hlavně fungujícím ochranným opatřením. „Kontrola je dnes skutečně na adekvátní úrovni. Musíme ale vycházet z toho, že většina lidí je slušných a nepodvádí. Když k chybě dojde, jedná se většinou o individuální lidské selhání,“ řekl serveru Lidovky.cz Zima, který zároveň upozorňuje, že k přezkumu je nutný impuls zvenčí v podobě podnětu. Podle jeho slov je teď kvůli kauzám Krčála, Malé a Metnara okolo diplomových prací tak trochu hon na čarodějnice.

Jeden případ možného odebrání titulu, taktéž první, řeší v současné době také Univerzita Palackého v Olomouci.

Jak zjistily Lidové noviny, minimálně jedna univerzita se chce pustit do zpětné kontroly prací, které jejich studenti v minulých letech obhájili. Začít s prověřováním chce brněnská Masarykova univerzita. „Vysoké školy musejí nyní přesvědčit veřejnost, že dělají maximum, aby již k takovému jednání nedocházelo,“ řekl LN rektor brněnské univerzity Mikuláš Bek, který již rozjel namátkovou kontrolu starších textů.

Rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina uvedl, že by se při kontrolách mohli zaměřit jen na politiky, kteří u nich získali titul.

Rektor Karlovy univerzity Zima však nevidí k podobným akcím důvod. „My zpětné kontroly diplomových prací provádět nebudeme,“ řekl LN Zima s tím, že momentální nastavení systému kontroly prací je dostačující.

Pokud se české univerzity přece jen do zpětného ověřování pustí, můžeme se ještě dočkat nové vlny politických skandálů spojených s diplomovými pracemi českých zastupitelů. Vzhledem k tomu, že zákon to dovoluje jen tři roky nazpět a že kontrolní systémy jsou dnes na dobré úrovni, to však není příliš pravděpodobné.

Zdroj: lidovky.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0