Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Nehoda u Brozan m� druhou ob�, po �idi�i zem�el v nemocnici i chlapec

17. červenec 2017 7:24
21 0
Nehoda u Brozan m� druhou ob�, po �idi�i zem�el v nemocnici i chlapec

T�icetilet� �idi� vozu Opel Corsa, kter� v ned�li r�no zahynul u Brozan nad Oh�� na Litom��icku po n�razu do stromu, nez�stal jedinou ob�t� t�to nehody. V nemocnici n�sledn� zem�el i osmilet� chlapec, kter� s n�m ve voze cestoval.

Tragick� nehoda se stala v ned�li kr�tce po sedm� hodin� na silnici t�et� t��dy sm�rem z Brozan nad Oh�� na Chot�ov. �idi� vyjel mimo komunikaci a naboural.

�idi� n�sledk�m zran�n� podlehl na m�st�. T�ce zran�n�ho chlapce z�chran��i od nehody odv�eli sanitkou, proto�e vrtuln�k kv�li mlze nemohl vzl�tnout.

�Chlapec po p�evozu do nemocnice zem�el,� informovala v pond�l� krajsk� policejn� mluv�� Alena Barto�ov�.

Podobn� hav�rie se na silnici mezi Brozany nad Oh�� a Chot�ovem, kter� jsou od sebe vzd�leny necel�ch p�t kilometr�, stala p�ed p�ti lety, v ��jnu 2012. Tehdy �idi� fabie tak� vyjel v ned�li po sedm� hodin� rann� mimo silnici a narazil do stromu. Jedna�ty�icetilet� �idi� nehodu nep�e�il, v aut� tehdy utrp�l zran�n� dvan�ctilet� chlapec (v�ce najdete zde).

Zdroj: usti.idnes.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0