Slovácké muzeum připomene neúspěšná dobývání Uherského Hradiště

2. duben 2015 6:56

32 0

"Uherské Hradiště už od dob svého založení v polovině 13. století mělo charakter opěrného bodu panovníka a později pevnosti střežící neklidnou východní hranici země. S jistou nadsázkou by se dalo říci, že v první archeologické části výstavy město dobýváme, zatímco ta historická část představuje spíše vojenské a válečné dějiny města," uvedla archeoložka muzea Dana Menoušková. Z nejstaršího období si návštěvníci mohou prohlédnout různé šipky či kulky či dřevěné kůly dochované z opevnění.

Město založené Přemyslem Otakarem II. bylo poprvé obléháno počátkem 14. století. Ve století následujícím pak čelilo vpádům Uhrů. Dobyto sice nebylo, nicméně v roce 1742 bylo Uherské Hradiště přinuceno vzdát se bez boje vojsku pruského krále Fridricha II., aby rakouská vojska získala čas na přípravu obrany Vídně. Podle historičky muzea Blanky Rašticové Prusové tehdy z města odnesli kromě zásob i cennosti, třeba dělo ukořistěné Matyáši Korvínovi.

Tento uherský král byl nejvytrvalejším dobyvatelem Uherského Hradiště, a to v době česko-uherských válek. Právě z této doby se podle Menouškové dochovaly dubové kůly z opevnění, které stálo v nynější Dlouhé ulici. "Díky dendrochronologické analýze víme, že sloužily k obraně města právě v době Matyášova dobývání," dodala archeoložka.

Výstava mapuje i konec druhé světové války a osvobození města vojsky 40. sovětské armády generálporučíka Filipa Fedosejeviče Žmačenka, v jejímž svazku bojovala i vojska 4. rumunské armády. Návštěvníci si budou moci prohlédnout rozmanité uniformy a také dobové zbraně.

"Výzbroj německé armády zastoupí kulomet Dreyse vzor MG-34, samočinná karabina KAR 44, samopal značky Schmeisser-Haenel, vzor 41, pušky československé výroby vzor 98, maďarská puška Mannlicher vzor 43 M nebo sovětský samopal PPŠ vzor 41 S, zvaný Špagin," uvedla Rašticová.

Kromě předmětů Slováckého muzea jsou vystaveny i věci z Moravského zemského muzea, Muzea města Brna a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a také zapůjčené od klubu vojenské historie a sběratelů. Výstava ve Slováckém muzeu potrvá do 13. září.

Přečtěte si také: ‚Na tuto policejní stanici chodí i ženy‘. Arabové hlásí zločiny do automatu

Zdroj: ceskenoviny.cz

Pro kategorii stránku

Loading...