Průzkum: Krasná příroda a úspěchy sportovců. To jsou důvody, proč mají rádi Češi svoji zemi

21. listopad 2013 15:29

28 0

Průzkum: Krasná příroda a úspěchy sportovců. To jsou důvody, proč mají rádi Češi svoji zemi

Krásy České republiky jsou nejčastějším důvodem, proč jsou její obyvatelé hrdí na české občanství. Častými důvody hrdosti jsou i vlastenectví a úspěchy českých sportovců. Nejvíc se lidé stydí za politiky.

Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) se ptalo tisícovky lidí, proč jsou hrdí na české občanství. Dotázaní mohli uvést až tři různé důvody, proč jsou hrdí na české občanství a naopak proč nejsou. Výsledek?

Nejvíce lidí, a to 32 procent, uvedlo to, že považují Česko za zemi s krásnou přírodou, památkami a městy.

Pro 23 procent občanů je důvodem hrdosti skutečnost, že Česko je jejich rodnou zemí, kde mají své nejbližší. Stejný počet respondentů jako další důvod uvedl české sportovce a jejich úspěchy.

Dvaadvacet procent lidí je hrdých na českou historii a slavné historické osobnosti. Dalšími, i když méně často zmiňovanými důvody byly české umění, kultura, tradice, výrobky, věda nebo vynalézavost Čechů.

(poznámka: Vzhledem k tomu, že každý respondent mohl uvést až tři položky, činí součet všech možných odpovědí 300 %)

Dvě pětiny lidí naopak uvedlo, že se stydí za nynější tuzemskou politickou situaci a politiky. Stejný počet občanů uvedl, že nejsou hrdi na české občanství kvůli značné korupci a množství podvodů a rozkrádání ve státě. Pro pětinu dotázaných není dobrou vizitkou republiky ani morálka, mezilidské vztahy a špatné vlastnosti Čechů. Podle mínění těchto dotázaných jsou Češi závistiví, zlí a často se hádají.

Špatnou ekonomickou situaci Česka, vysokou míru nezaměstnanosti, zdražování a vysoké daně uvedlo jako důvod, proč nejsou hrdí, že jsou občany ČR, 18 procent respondentů. Dalšími nejčastějšími odpověďmi byl velký počet alkoholiků, narkomanů a drobné kriminality, špatná sociální politika, špatné zdravotnictví, školství a problematika menšin.

Autoři průzkumu zjistili, že ženy jsou častěji hrdé na českou historii, krásu země nebo to, že Česká republika je jejich rodnou zemí. Naopak negativně hodnotily špatné mezilidské vztahy a špatné vlastnosti Čechů. Hrdost mužů nečastěji souvisela s úspěchy sportovců a kvalitními českými výrobky, styděli se za vysokou míru korupce, časté podvody a rozkrádání země.

CVVM provedlo průzkum v době od 7. do 14. října mezi tisícovkou lidí starších 15 let.

Zdroj: zpravy.ihned.cz

Pro kategorii stránku

Loading...