Dohoda v EP překlene nejistotu o podobě zemědělské politiky

20. listopad 2013 17:22

84 0

Dohoda v EP překlene nejistotu o podobě zemědělské politiky

Evropský parlament schválil dohodu vzniklou mezi Komisí a Radou. Společná zemědělská politika (SZP) tvoří již téměř 40 let nejdůležitější společnou politiku EU. A ve schváleném víceletém finančním rámci je na ni určeno skoro 40 procent celého rozpočtu EU. V průběhu posledních období se však její podíl na výdajích EU trvale snižuje.

„Jsem rád, že Evropský parlament odsouhlasil dohodu, která překlene nejistotu o podobě zemědělské politiky. Současně mě těší, že se nám podařilo zlepšit i postavení českých farmářů. Například první návrhy Evropské komise na zastropování přímých plateb a povinné ozelenění by totiž významným způsobem poškodily zájmy českých zemědělců,“ vysvětluje Robert Dušek, člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu.

V součinnosti s českým ministerstvem zemědělství se v podstatě podařilo dohodnout dobrovolnost zastropování přímých plateb, snížení jejich degresivity ze 40 na 5 procent, zachování jednotné platby SAPS do roku 2018 a také snížení tzv. franšízy v rámci finanční disciplíny z 5000 na 2000 €.

„Důležité je, že se opatření na ozelenění přizpůsobila reálným podmínkám evropských zemědělců. Myslím si však, že důležitou roli bude hrát konkrétní efektivní promítnutí této reformy do českých podmínek, které musí zajistit nová česká vláda,“ doplňuje Dušek.

Reforma společné zemědělské politiky bude mít kromě evropského rozměru také celosvětový dosah, a to proto, že evropští zemědělci produkují pětinu světové produkce pšenice, mléka a vepřového masa a více jak desetinu objemu cukru a hovězího masa.

Význam schválení dohody spočívá také ve skutečnosti, že Evropský parlament mohl poprvé vyjednávat s Radou a Komisí o podobě společné zemědělské politiky v roli rovnocenného partnera.

Zdroj: parlamentnilisty.cz

Pro kategorii stránku

Loading...