Do center na odvykání kouření se lidé ve Středočeském kraji moc nehrnou

22. listopad 2014 5:03

41 0

Dobrovolně chodí k odvykání kouření do ambulance 
v Rudné asi deset pacientů ročně. Podle tamní lékařky Martiny Brejchové se přístup kuřáků za posledních deset let výrazně nezměnil. „Závislost na tabáku, respektive nikotinu je velmi silná, větší než na heroinu. Pokud lidé nejsou vnitřně přesvědčení, že chtějí přestat kouřit, je úspěšnost velmi nízká. I zdravotníci na onkologických odděleních kouří, přestože denně vidí následky kouření, a i tak je to neodradí," naznačila Martina Brejchová z plicní a alergologické ambulance v Rudné.

Veliký problém vidí hlavně u pasivních kuřáků, u nichž jsou následky téměř totožné jako u aktivního kouření. „Zákaz kouření ve společných prostorách, ať už v restauracích nebo na pracovišti, by byl velmi důležitý. Navíc pokud někdy bude kouření zakázáno v restauraci, výrazně se sníží počet kuřáků u mládeže, neboť v tomto věku se nejvíce baví tím, že navštěvují společně tyto zařízení," uvedla lékařka Martina Brejchová.

Do Centra pro závislé na tabáku v Kladně chodí ročně kolem pětačtyřiceti lidí. „Přichází sem lidé, kteří jsou už rozhodnutí, že přestanou kouřit. Nejčastější jsou zdravotní důvody, teprve na dalších místech jsou peníze, rodinné důvody a další," vysvětlila lékařka Libuše Novotná z plicního oddělení. Nejúčinnějším způsobem odvykání kouření je podle ní kombinace přípravy pacienta na odvykání, hledání nekuřáckých řešení a léků.

„Většina kuřáků začíná kouřit před osmnáctým rokem. Tehdy je zdravotní rizika kouření či úmrtí moc nezajímají. Později si většina kuřáků zdravotní rizika uvědomuje, ale závislost na tabáku jim nedovoluje přestat. Někteří kuřáci zdravotní rizika bagatelizují. Velmi silným impulsem pro odvykání kouření je prodělání nebo diagnosa závažné choroby," poznamenala Libuše Novotná. Dále také uvádí, že pasivní kouření prokazatelně způsobuje nemoci a předčasné úmrtí. Pasivní kuřák může onemocnět na stejné nemoci, pouze dávka, kterou vdechne, je menší. Výjimkou jsou cévy, kdy pasivní kouření má podobný vliv na jejich poškození a vzniku infarktu jako u aktivního kouření.

V poslední době lékaři uvádí i nový pojem kouření z třetí ruky. „Látky z kouření zůstávají na povrchu v místnostech, na šatech, vlasech i po vyvětrání místnosti nebo odchodu ze zakouřené místnosti. Toto je nebezpečné především pro děti, kteří si například hrají na zemi, nebo při těsném kontaktu s kuřákem, jako je například objetí," objasnila lékařka Libuše Novotná.

V Centru léčby závislosti na tabáku v Mladé Boleslavi evidují průměrně patnáct klientů. „Přestat kouřit je velmi těžké, jen málokdo se tohoto zlozvyku dokáže zbavit sám. Skoncovat s ním bez odborné pomoci umí málokdo. Podle průzkumů to dokáže pouhých 20 procent z těch, kdo se o to pokusí. Lidé, kteří v nouzi sáhnou po různých nikotinových žvýkačkách či náplastech, svou šanci na úspěch zvyšují. Kouřit jich přestane bez asistence lékaře 28 procent. Jeho pomoc šanci kuřáka na cestě za abstinencí zvýší na více než 40 procent," řekla mluvčí nemocnice Kamila Hamáčková, která také přirovnává závislost na cigaretách k heroinu.

Se závislými na cigaretách v Centru léčby závislosti na tabáku v Mladé Boleslavi pracují odborníci, kteří nemocným doporučují substituční náhražky, předepisují léčbu vareniclinem a také kuřáky pravidelně sledují. Lék předepisovaný pro léčbu závislosti na tabáku se má užívat nejlépe půl roku. Po celou dobu léčby je pacient kontrolován, speciální zařízení zjistí, zda dodržuje léčebný režim a zda tajně nekouří.

Protože se v posledních deseti letech zvyšuje podíl žen kuřaček v populaci, narostl i počet úmrtí na nádory průdušnice, průdušek a plic o 27,5 procent u středočeských žen.

Do ordinace lékařky nepřivádí závislé statistiky, ale vlastní špatná zkušenost. V nemocnici v Příbrami zaznamenali od srpna nových dvanáct zájemců. „Základem odvykání kouření je silná osobní motivace. Třeba zdravotní problémy, těhotenství, malé vnouče nebo partner nekuřák. Bez skutečného přesvědčení o nutnosti nekouřit se úspěch nedostaví," potvrdila mluvčí příbramské nemocnice Monika Boušková. Pasivní kouření je podle ní důsledkem bezohlednosti kuřáků a slabosti pasivních kuřáků, kteří se neumějí nebo nechtějí aktivním kuřákům bránit.

„Počet mužů kuřáků zejména ve středním věku naopak klesá, což má vliv i na klesající úmrtnost. I přes tento pozitivní trend u mužů na zhoubné nádory průdušnice, průdušek a plic umírá stále dvakrát více mužů než žen a jedná se o nejčastější onkologickou příčinu úmrtí u mužů," řekla mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Šárka Nováková. Za nejúčinnější způsob, jak snížit úmrtnost na následky kouření, považuje zaměření na dospívající dívky a represivní legislativní opatření v boji proti kouření.

Zdroj: denik.cz

Pro kategorii stránku

Loading...