Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Zdraví

Všechny kategorie novinky

 • Oči občas potřebují cvičení. Absolvovat by jej měly především děti s tupozrakostí

  10. říjen 2018 4:15 3

  U některých dětských vad nestačí předepsat brýle. Součástí léčby je totiž také speciální cvičení. Základem léčby jsou dobře předepsané brýle, okluzor kryjící oko a speciální cvičení u ortoptisty. Během cvičení by se měly oči naučit nejen vzájemně spolupracovat, ale i předávat mozku správné signály. Z praxe přitom ví, že právě výběr vhodných činností

 • Podzimem alergie nekončí. Vlhko a deštivo svědčí plísním

  2. říjen 2018 4:05 3

  Přišel podzim a méně se větrá. A sezona alergií nekončí, i když v přírodě toho již mnoho nekvete. Tak co nás tedy dráždí? Profesor imunologie Václav Větvička působící v americkém Louisville říká, že alergii můžeme mít doslova na cokoliv. „Nejvíce se hovoří o pylových alergiích, ale nemusíme se procházet zrovna rozkvetlou loukou, aby se alergie projevila

 • Den offline. Youtubeři, umělci i školy upozorňují na závislost na internetu

  29. září 2018 6:10 3

  PRAHA Upozornit na vzrůstající závislost lidí na sociálních sítích a internetu chce dnešní Den offline. Od webu se odstřihnou někteří youtubeři, umělci, celebrity i byznysmeni. Akci podle organizátorů z webového magazínu Flowee.cz podporují také některé nadnárodní i české firmy z oboru informačních technologií, neziskové organizace a veřejné instituce

 • Soubor přístrojů umožňuje vědcům sledovat dění přímo v buňce

  29. září 2018 4:49 3

  BRNO Brněnský výrobce elektronových mikroskopů, společnost Thermo Fisher Scientific, představil novinářům soubor přístrojů, které umožňují provádět takzvanou kryoelektronovou mikroskopii. Za tuto metodu dostali před rokem tři vědci Nobelovu cenu za chemii. „Zahrnuje hardware i software pro celý postup, který vyžaduje náročné technologické řešení. Využití

 • A� polovina prvn�ch infarkt� kon�� smrt�, ��k� kardiolog

  15. září 2018 3:18 8

  V�t�ina �ech� se sv�m �ivotn�m stylem doslova zab�j�. Z�va�nost probl�mu si uv�dom�, a� kdy� maj� nen�vratn� po�kozen� zdrav�, ��k� docent Jan Pi�ha, kardiolog z Laborato�e pro v�zkum ateroskler�zy pra�sk�ho Institutu klinick� a experiment�ln� medic�ny. LN Jak je mo�n�, �e ve v�ku 55 let trp� zv�en�m cholesterolem v krvi 85 procent populace? To �ijeme

 • Nov�ch diagn�z rakoviny p�ib�v�, nej�ast�ji zab�j� rakovina plic

  12. září 2018 18:13 7

  �ENEVA Nov�ch diagn�z rakoviny celosv�tov� p�ib�v� a jen letos bude celkov� zji�t�no odhadem 18,1 milionu p��pad�. Informovala o tom ve st�edu ve sv� nov� zpr�v� Mezin�rodn� agentura pro v�zkum rakoviny (IARC), kter� p�sob� p�i Sv�tov� zdravotnick� organizaci (WHO). Mezi p���inami rostouc�ho po�tu odhalen�ch p��pad� agentura uv�d� zlep�en� diagnostick

 • Ka�d� des�t� �eny pije alkohol rizikov�m zp�sobem, varuj� odborn�ci

  5. září 2018 3:56 11

  PRAHA Ka�d� des�t� �ena podle odborn�k� pije alkohol zp�sobem, kter� m�e ohrozit jej� zdrav�. Polovina l��en�ch m� z�vislost i na jin� droze nebo l�c�ch. �ekli to k 70. v�ro�� zah�jen� �innosti protialkoholn�ho odd�len� Psychiatrick� kliniky 1. l�ka�sk� fakulty Univerzity Karlovy a V�eobecn� fakultn� nemocnice v Praze. Dnes nese n�zev Klinika adiktologie

 • V Praze vzniklo nov� centrum pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Nab�z� celkem 146 l�ek

  4. září 2018 14:29 6

  PRAHA Spole�nost Alzheimer Home, kterou ned�vno koupila skupina Penta Hospitals, v �ter� otev�ela v pra�sk�ch Mod�anech nov� centrum pro seniory a nemocn� s Alzheimerovou chorobou se 146 l�ky. Je�t� na podzim pl�nuje zah�jen� provozu v dal��m za��zen� v Pitkovic�ch. Do konce roku tak zdvojn�sob� po�et provozovan�ch l�ek na v�ce ne� 420. Firma to ozn�mila v tiskov

 • Po��ta�ov� virus z�sk�v� �daje pacient�, ���� se po cel�m sv�t�, �esko zat�m nezas�hl

  28. srpen 2018 9:52 6

  PRAHA Hackersk� skupina Orangeworm ���� p�es internet po cel�m sv�t� program Kwampirs, kter� napad� zdravotnick� p��stroje. Sna�� se mimo jin� z�skat osobn� �daje pacient�. Zaznamen�n byl v USA, Asii i Evrop�, odhalen byl v Polsku, N�mecku, Ma�arsku nebo �v�carsku. �esko tento program zat�m nezas�hl. Hackersk� �toky na tuzemsk� zdravotnick� za��zen� se ale p�esto pravideln

 • Na Slovensku rekordn� p�ib�v� naka�en�ch virem HIV, jejich po�ty rostou i v �esku

  24. srpen 2018 13:18 8

  Bratislava Slovensko se v EU s ohledem na po�et obyvatel �ad� k zem�m s nejni���m po�tem naka�en�ch virem HIV, v posledn�ch letech ale pacient� p�ib�v� rychleji ne� v minulosti. Uvedl to ��ad hlavn�ho slovensk�ho hygienika (�VZ). Po�ty nov�ch p��pad� naka�en�ch rostou tak� v �esk� republice. Ke konci prvn�ho leto�n�ho pololet� po�et naka�en�ch virem