Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

Exekutoři budou muset povinně zpřehlednit listiny pro dlužníky

10. říjen 2017 10:26
10 0

Exekutoři budou muset výrazně zjednodušit a zpřehlednit listiny, které zasílají dlužníkům. Počítá s tím vyhláška ministerstva spravedlnosti, která prošla připomínkovým řízením.

Exekutoři budou muset výrazně zjednodušit a zpřehlednit listiny, které zasílají dlužníkům. Počítá s tím vyhláška ministerstva spravedlnosti, která prošla připomínkovým řízením.

Ministerstvo původně připravilo jednotné vzory formulářů k dobrovolnému využití, po odporu Exekutorské komory se je však rozhodlo zavést jako povinné. Novinářům to dnes řekl ministr Robert Pelikán (ANO).

Soudních exekutorů je v současnosti 154, přičemž každý z nich používá svou vlastní podobu dokumentů. "Potřebujeme, aby se lidé orientovali, aby věděli, co po nich exekutor chce, proč to po nich chce a co s tím mají dělat," vysvětlil sjednocení listin ministr.

Vyjádření Exekutorské komory ČTK shání. Stavovská organizace kritizovala záměr ministerstva už v jeho "nepovinné" podobě. Uváděla, že je nákladný a nepraktický. "Připadá jim to nešťastně přehledné," uvedl k tomu nyní Pelikán. Dodal, že exekutoři se například zdráhali uvádět na nových formulářích své úřední hodiny, aby se je dlužníci nesnažili kontaktovat.

Zjednodušení dokumentů vítá nevládní organizace Člověk v tísni, která se na jejich nové podobě podílela. "Současná praxe je úplně absurdní. Exekuční řízení není až tak složité, ale je mimořádně nepřehledné," podotkl člen organizace Daniel Hůle, podle nějž se v listinách nevyznají ani právníci, natož laici.

"Domníváme se, že někteří exekutoři formulují výzvu ke splnění vymáhané povinnosti schválně nepřehledně," upozornil s tím, že pro exekutora je ekonomicky nevýhodné, když dlužník zaplatí sám ve stanovené třicetidenní lhůtě. "V této džungli se navíc často vytváří prostor pro nárokování neoprávněných částek," dodal. Ze změn bude podle něj nejvíce těžit věřitel, který na rozdíl od exekutora nemá motivaci k tomu, aby dlužník zaplatil pozdě.

Hůle poukázal i na zcela konkrétní problém plynoucí z toho, že exekutoři v exekučním příkazu uvádí, že proti němu není přípustný žádný opravný prostředek. "Devadesát procent povinných tak nemůže tušit, že nějaké procesní kroky možné jsou," uvedl s tím, že exekuce může v části případů skončit i jejím zastavením, při kterém může být náhrada jejích nákladů uložena i věřiteli.

Unifikovaných vzorů ministerstvo vypracovalo přes 90. Zahrnují například výzvu k dobrovolnému plnění, různé typy exekučních příkazů nebo příkaz k úhradě nákladů exekuce. Nové formuláře obsahují v úvodu přehlednou tabulku se jménem dlužníka a věřitele či s výší vymáhané částky. Společně s prvním zaslaným dokumentem navíc dlužník dostane shrnuté základní informace o exekučním řízení včetně grafického znázornění kroků od zahájení exekuce až po její skončení. Součástí poučení bude i odkaz na web ministerstva, kde dlužníci získají další informace a také formuláře například pro opravné prostředky.

Novelu vyhlášky musí ještě posoudit Legislativní rada vlády. Po vydání předpisu chce dát ministerstvo exekutorům půl roku na to, aby novince přizpůsobili své databáze.

Exekutorská komora v minulosti argumentovala například tím, že unifikovaná rozhodnutí budou obsahovat "sáhodlouhé" opisy zákona jako poučení pro dlužníka, což prý zapříčiní vyšší náklady na poštovné, které v konečném důsledku ponese právě dlužník. Chtěla proto předložit vlastní sjednocené vzory dokumentů.

Zmocnění ministerstva k tomu, aby stanovilo povinnou podobu formulářů, odvozuje Pelikán od ustanovení exekučního řádu, podle nějž ministerstvo určí vyhláškou "postupy při výkonu exekuční a další činnosti". "Pokud by to nějaký exekutor bojkotoval, tak se stane předmětem zájmu našeho dohledového oddělení, a bude postihován tak, jak postihován být může. Teoreticky by třeba mohl o úřad i přijít," uzavřel ministr.

Zdroj: denik.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0