Dostávejte díky NewsHub aktuální zprávy o nejžhavějších tématech, které jsou aktualizované každou minutu. Nainstalujte nyní.

ČNB odejmula Chequepointu povolení k činnosti směnárníka

11. červen 2018 8:07
19 0
ČNB odejmula Chequepointu povolení k činnosti směnárníka

Praha - Česká národní banka odejmula společnosti Chequepoint povolení k činnosti směnárníka. Důvodem bylo opakované porušování zákonných povinností, které se vztahují k provádění směnárenské činnosti, oznámila centrální banka na svých webových stránkách.

Vedle toho uložila ČNB společnosti Chequepoint pokutu 1,2 milionu Kč za porušování zákona o směnárenské činnosti, zákona o platebním styku a také zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Poslední kontrola ČNB mimo jiné odhalila, že směnárna ve významném vzorku kontrolních směn řádně neposkytla předsmluvní informace nebo informace o provedené směně. Tím byla výrazně oslabena možnost, aby si zákazník na provedený směnárenský obchod stěžoval ať už přímo u dotčené směnárny či ČNB, nebo u soudu či finančního arbitra.

Opakované sankce, které ČNB společnosti Chequepoint za zjištěné nedostatky při výkonu směnárenské činnosti v minulosti uložila (v roce 2012 za 100.000 Kč a v roce 2015 za jeden milion Kč), podle ČNB zjevně nevedly k dostatečné nápravě.

Společnost Chequepoint byla založena v roce 1990. Na svých webových stránkách uvádí, že má v tuto chvíli pět poboček a více než 60 smluvních partnerů na celém území Česka.

Zdroj: ceskenoviny.cz

Podíl na sociálních sítích:

Komentáře - 0